Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CHI CỤC THUẾ CÁC QUẬN HUYỆN (TP.HCM)


SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỤC THUẾ VÀ CÁC CHI CỤC THUẾ QUẬN, HUYỆN

Đơn vị
Điện thoại
Chức năng giải quyết
Cục Thuế TP
0839301918
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
08339304563
- Phản ánh thực thi công vụ
0839330608; 0839330609;0839330610; 0839330611
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 1
08 38.435.482
08 38.465.625
08 38.481.668
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 2
08 .7423.437
08.37423.437
08.37423431
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 3
08.39349001-136; 08.39344396; 0903913553
- Phản ánh khiếu nại tố cáo

08.39349001-136; 0839344396; 0903913553.
- Phản ánh thực thi công vụ

0839349391; 08 3934392
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 4
08 39349191-103
0839349199
0839349192; 08039349193
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 5
0903921838
08 39239378
0839241340
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 6
0839691709
- Phản ánh khiếu nại tố cáo

0839691709;0839695488; 0839609458;0839609459;0839697970
- Phản ánh thực thi công vụ

0839697716
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 7
0838728759-0918000789
0838722117-0909235008
- Phản ánh khiếu nại tố cáo

0838728759-0918000789
0838722117-0909235008
- Phản ánh thực thi công vụ

0837720473-0913702045
0837720473-0903870246
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 8
0839812686
0838504791
0838503471
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 9
0839682766
0839682766
0837308337
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 10
0838637658; 0838662179
0838641214; 0838687528
08 38641213; 08 38662801
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 11
0839630826
08396360585
0839630825
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận 12
 08.37153.146
08.38917.478
08.38917.431
 - Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Gò Vấp
0839894435
0839896434
0839894436-0839894437
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Tân Bình
0838125197
0839125197
0838105554
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Phú Nhuận
0919941323
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Thủ Đức
0837228593
0839878203
0837225696
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Bình Tân


Chi Cục Thuế Quận Tân Phú
0838127717
0838122141
0838124031
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh


Chi Cục Thuế Huyện Hóc Môn
0838913000
0838913905
0862511497
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè
0837827805
- Phản ánh khiếu nại tố cáo

0837827808-0982212694
0837827807-0909474874
0837770575-0908101373
- Phản ánh thực thi công vụ

0837827921
- Giải đáp chính sách thuế
Chi Cục Thuế Huyện Củ Chi
0837923956
0838920417
0835044786
- Phản ánh khiếu nại tố cáo
- Phản ánh thực thi công vụ
- Giải đáp chính sách thuế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© QuocNguyen