Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Hướng dẫn làm mẫu C67-HD

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ post mẫu C67-HD hướng dẫn nghỉ hưởng chế độ thai sản theo bảng kê 602.
Do mẫu này và mẫu C66-HD gần giống nhau, nên mình làm tổng quát trên một hình, mình làm phần khám thai và thai sản (sanh con) thôi, mục II thai lưu tương tự như sanh con.

Bên dưới là hình và mẫu form C67-HD,

Mục I: khám thai:
Như dòng đầu tiên: nghỉ ngày 01/10/2011 thì bình quân 06 tháng liền kề là tính từ tháng 03/2011-09/2011.
Tương tự cho các dòng còn lại.
Số tiền = (Tiền lương tính BHXH * số ngày nghỉ trong kỳ)/26 ngày.
Lưu ý: tất cả đều chia cho 26 ngày dù tháng đó có 27 ngày công hay 25 ngày công.
Khám thai thì theo luật hiện hành là được 05 ngày (có một số chị ^^ ko chịu đi khám thì mất quyền lợi thôi).

Mục II: Thai lưu, sảy thai... (xem tương tự mục III).
Mục III: Sanh con, nuôi con nuôi:
Tương tự như mục I, cột tiền lương tính BHXH là bình quân của 06 tháng (mình có note trên hình).
Số tiền = (Tiền lương tính BHXH * số tháng nghỉ) + (mức lương tối thiểu * 2).
Số tháng nghỉ thai sản theo luật áp dụng từ 01/05/2013 là 06 tháng.
Mức lương tối thiểu của nhà nước hiện nay là: 1.050.000đ.

Các bạn có thắc mắc có thể mail về cho mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

© QuocNguyen